Teenusetingimused

ÜLEVAADE
Seda veebisaiti haldab Evaline Sp. z o. o. kaubamärgi Prime EVA all. Kogu saidil kasutatakse mõisteid "meie", "meid","Prime EVA", "Evaline", "Evaline Sp Zoo" ja "meie" viitavad järgmistele isikutele. Evaline Sp. z o. o. Prime EVA pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, vahendeid ja teenuseid, mis on saadaval sellel saidil teile, kasutajale, tingimusel, et te nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.

Külastades meie veebilehte ja/või ostes meilt midagi, võtate osa meie "Teenusest" ja nõustute, et olete seotud järgmiste tingimustega ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas nende täiendavate tingimuste ja põhimõtetega, millele on siin viidatud ja/või mis on kättesaadavad hüperlingi kaudu. Käesolevad Teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajatele, kes on veebilehitsejad, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu esitajad.

Palun lugege neid kasutustingimusi hoolikalt läbi enne meie veebilehele juurdepääsu või selle kasutamist. Saidile juurdepääsuga või selle mis tahes osa kasutamisega nõustute käesolevate kasutustingimustega. Kui te ei nõustu kõigi käesoleva lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega teenuseid kasutada. Kui neid Teenusetingimusi peetakse pakkumiseks, siis piirdub vastuvõtmine selgesõnaliselt nende Teenusetingimustega.

Kõik uued funktsioonid või tööriistad, mis lisatakse praegusesse poodi, alluvad samuti kasutustingimustele. Teenusetingimuste kõige ajakohasemat versiooni saate igal ajal sellel leheküljel vaadata. Me jätame endale õiguse ajakohastada, muuta või asendada käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa, avaldades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on seda lehekülge perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Kui te jätkate veebilehe kasutamist või sellele juurdepääsu pärast muudatuste avaldamist, tähendab see nende muudatuste heakskiitmist.

Meie poodi haldab Shopify Inc. Nad pakuvad meile e-kaubanduse veebiplatvormi, mis võimaldab meil müüa teile meie tooteid ja teenuseid.


1. JAGU - E-POE TINGIMUSED
Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või et olete oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil ega rikkuda teenuse kasutamisel oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega ühtegi hävitavat laadi koodi.
Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise. 


2. JAGU - ÜLDTINGIMUSED
Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest ükskõik millisel põhjusel ja igal ajal.
Te mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardiandmed) võidakse edastada krüpteerimata ja see võib hõlmata (a) ülekandeid erinevate võrkude kaudu ja (b) muudatusi, et vastata ja kohaneda ühendavate võrkude või seadmete tehniliste nõuetega. Krediitkaardiandmed on alati krüpteeritud võrkude kaudu toimuva edastamise ajal.
Te nõustute, et te ei tohi ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega kasutada teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist ega juurdepääsu teenusele või mis tahes kontakti veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse.
Käesolevas lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja need ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi.


3. JAGU - TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA ÕIGEAEGSUS
Me ei vastuta selle eest, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik ega ajakohane. Sellel saidil olev materjal on ette nähtud ainult üldiseks teabeks ja sellele ei tohiks tugineda ega seda kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Igasugune tuginemine selle saidi materjalile on teie enda vastutusel.
See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja see on esitatud ainult teile viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil pole kohustust oma saidil olevat teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.


4. JAGU - TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED
Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või lõpetada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.


5. JAGU - TOOTED VÕI TEENUSED (vajaduse korral)
Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult veebis. Nende toodete või teenuste kogused võivad olla piiratud ja neid tagastatakse või vahetatakse ainult vastavalt meie tagastuspoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie toodete värve ja pilte, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi ekraan on täpne.
Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud piirama oma toodete või teenuste müüki mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata meie pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hinnakujundust võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta, meie äranägemisel. Jätame endale õiguse mis tahes toode igal ajal lõpetada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui need on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et teenuses esinevad vead parandatakse.


6. JAGU - ARVELDUS- JA KONTOTEABE TÄPSUS
Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meile esitate. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on esitatud sama kliendikonto või sama krediitkaardi kaudu või selle all, ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Juhul, kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal esitatud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie enda hinnangul näivad olevat esitatud edasimüüjate, edasimüüjate või turustajate poolt.

Nõustute esitama ajakohast, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi, krediitkaardinumbreid ja aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vajaduse korral ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks vaadake palun meie tagastuspoliitikat.


7. JAGU - VALIKULISED TÖÖVAHENDID
Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma mingit kontrolli ega sisendit.
Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguste garantiide, kinnituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb valikuliste kolmandate osapoolte tööriistade kasutamisest või on sellega seotud.
Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine teie poolt toimub täielikult teie enda vastutusel ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete tuttav ja kiidate heaks tingimused, mille alusel asjaomane kolmandast osapoolest teenusepakkuja (asjakohased) teenusepakkuja(d) tööriistu pakub.
Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljaandmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad ka käesolevad teenusetingimused.


8. JAGU - KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID
Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on meie teenuse kaudu saadaval, võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.
Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis pole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise või hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude kolmandate osapoolte materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses kolmandate osapoolte veebisaitidega. Vaadake hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kolmandate osapoolte toodetega seotud kaebused, nõuded, mured või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.


9. JAGU - KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESILDISED
Kui saadate meie palvel teatud konkreetseid esildisi (näiteks võistlustöid) või ilma meie taotluseta saadate loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (ühiselt "kommentaarid"), nõustute, et võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes andmekandjal mis tahes kommentaare, mille meile edastate. Meil ei ole ega ole mingit kohustust (1) säilitada konfidentsiaalseid kommentaare; 2) maksta kommentaaride eest hüvitist; või (3) vastata kommentaaridele.
Me võime, kuid ei ole kohustatud jälgima, redigeerima või eemaldama sisu, mis meie äranägemise järgi on ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil taunitav või rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid teenusetingimusi.
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigust, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku või rõvedat materjali ega sisalda arvutiviirust ega muud pahavara, mis võiks mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi muu kui teie ise, ega eksitada meid ega kolmandaid osapooli muul viisil kommentaaride päritolu osas. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega võta endale vastutust teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.


JAOTIS 10 - ISIKUANDMED
Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Meie privaatsuseeskirjade vaatamiseks.


11. JAGU - VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAJÄTMISED
Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, tarneaegade ja kättesaadavusega. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi, kui teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olev teave on igal ajal ilma ette teatamata ebatäpne (sealhulgas pärast seda, kui olete oma tellimuse esitanud).
Me ei võta endale kohustust uuendada, muuta või selgitada teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil ei rakendata ühtegi täpsustatud värskendus- ega värskenduskuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.


12. JAGU - KEELATUD KASUTUSVIISID
Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) kutsuda teisi üles sooritama või osalema mis tahes ebaseaduslikes tegudes; c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada valet või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isikute isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharm'iks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; j) mis tahes ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil; või (k) teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvaelementide häirimiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise eest.


JAGU 13 - TÕENDUSTE KEELDAMINE; VASTUTUSE PIIRANGUD
Me ei garanteeri, esinda ega taga, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisel saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Te nõustute, et me võime aeg-ajalt eemaldada teenuse määramata ajaks või tühistada teenuse igal ajal, ilma teid sellest teavitamata.
Te nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või mittekasutamine toimub teie ainuisikulisel vastutusel. Teenust ja kõiki teile teenuse kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid pakutakse (välja arvatud juhul, kui me oleme seda sõnaselgelt kinnitanud) "nii nagu see on" ja "nagu see on kättesaadav" teie kasutuseks, ilma igasuguste selgesõnaliste või kaudsete esinduste, garantiide või tingimusteta, sealhulgas kõigi kaudsete garantiide või tingimustega, mis puudutavad kaubakõlblikkust, kaubeldavat kvaliteeti, sobivust teatud otstarbeks, vastupidavust, omandiõigust ja mittepuutumatusest.
Mitte mingil juhul ei vastuta Prime EVA, meie direktorid, ametnikud, töötajad, tütarettevõtjad, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad mis tahes vigastuse, kahju, nõude või otsese, kaudse, juhusliku, karistusõigusliku, erilise või kaudse kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, saamata jäänud tulu, säästude, andmete kaotuse, asenduskulude või muude sarnaste kahjude eest, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingul, deliktil (sealhulgas hooletus), rangel vastutusel või muul moel, mis tulenevad teenuse või teenuse abil hangitud toodete kasutamisest või mis tahes muudest nõuetest, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vead või puudused mis tahes sisus või mis tahes kahju, mis tuleneb teenuse või mis tahes sisu (või toote) kasutamisest, mis on postitatud, edastatud või muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud, isegi kui nende võimalikkusest on teavitatud. Kuna mõnedes riikides või jurisdiktsioonides ei ole lubatud vastutuse välistamine või piiramine kaudsete või juhuslike kahjude eest, siis sellistes riikides või jurisdiktsioonides on meie vastutus piiratud maksimaalselt seadusega lubatud ulatuses.


JAGU 14 - KOHUSTUSLIKKUS
Te nõustute hüvitama, kaitsma ja vabastama Prime EVA ja meie emaettevõtte, tütarettevõtete, sidusettevõtete, partnerite, ametnike, direktorite, esindajate, töövõtjate, litsentsiandjate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, tarnijate, praktikantide ja töötajate kahjunõuded, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad või on tingitud käesolevate kasutustingimuste või nende viitega hõlmatud dokumentide rikkumisest või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisest teie poolt.

 

15. JAGU - ERALDATAVUS
Juhul kui leitakse, et mõni nende teenusetingimuste säte on ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, on selline säte sellegipoolest kohaldatava seadusega lubatud ulatuses jõustatav ja jõustamatu osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest eraldatuks, ei mõjuta selline otsus muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.


16. JAGU - LÕPETAMINE
Poolte kohustused ja vastutus, mis on tekkinud enne lepingu lõpetamise kuupäeva, jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist kõikidel eesmärkidel.
Need teenusetingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetame. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui te meie ainuisikulisel hinnangul ei täida või kahtlustame, et olete jätnud täitmata nende teenusetingimuste mis tahes tingimuse või sätte, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja teie vastutate kõigi summade eest, mis kuuluvad tasumisele kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).


17. JAGU - KOGU LEPING
Kui me ei kasuta ega jõusta nende teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
Need teenusetingimused ja mis tahes poliitikad või tegevusreeglid, mille oleme postitanud sellele saidile või seoses teenusega, moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja mõistmise ning reguleerivad teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed suulised või kirjalikud kokkulepped, teated ja ettepanekud teie ja meie vahel (sealhulgas kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).
Mis tahes ebaselgust nende teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata koostaja vastu.


18. JAGU - KOHALDATAV ÕIGUS
Neid teenusetingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid, millega me teile teenuseid osutame, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Poola seadustele.


19. JAGU - TEENUSETINGIMUSTE MUUTMINE
Sellel lehel saate igal ajal tutvuda teenusetingimuste uusima versiooniga.
Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi uuendada, muuta või asendada nende teenusetingimuste mis tahes osa, postitades värskendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on kontrollida meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas. Meie veebisaidi või teenuse jätkuv kasutamine või sellele juurdepääs pärast käesolevate teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.


JAGU 20 - TEAVITUS JA MENETLUS AUTORÕIGUSTE RIKKUMISE KOHTA
Kui te arvate, et teie tööd on kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguse rikkumist, palume teil esitada Evaline'ile järgmisel aadressil allpool esitatud kirjalik teave. Pange tähele, et see menetlus on ainuüksi WeatherTechi teavitamiseks sellest, et teie autoriõigusega kaitstud materjali on rikutud.

Autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri;
Autoriõigusega kaitstud teose kirjeldus, mida teie arvates on rikutud;
kirjeldus, kus asub veebisaidil materjal, mida teie arvates on rikutud;
teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
Teie kinnitus, et te usute heas usus, et vaidlusalune kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud;
Teie vande all tehtud kinnitus, et eespool esitatud teave teie teatises on täpne ja et te olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.
Palun saatke kõik teated järgmisele aadressile:

Evaline Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/1.6
30-554 KRAKOW, Poola

+48732106717.

21. JAGU - KAEBUSED

 1. Pretensioone võib esitada garantii või garantii alusel, kui see on antud.
 2. Kui Kaubale kehtib garantii, on Kliendil õigus esitada pretensioone Kauba kohta, kasutades garantiist tulenevaid õigusi, esitades kaebuse Evaline'i kaudu. Juhul, kui tarbija garantiist tulenevad õigused, peatub garantiiõiguste kasutamise tähtaeg alates kuupäevast, mil Evaline'ile teatati puudusest. Tähtaeg hakkab kulgema kuupäevast, mil käendaja keeldus täitmast oma garantiist tulenevaid kohustusi või kui nende täitmine oli ebaefektiivne.
 3. Garantiist tulenevate õiguste teostamise õigust teostatakse sõltumatult garantiist tulenevatest õigustest. Garantiist tulenevate õiguste kasutamine ei mõjuta Evaline'i garantiist tulenevat vastutust.
 4. Garantiist tulenevaid pretensioone saab esitada e-posti teel aadressile: support@evalinegroup.com
 5. Esitatud garantiikaebuse sisusse on soovitatav lisada:
  1. tarbija kontaktandmed ja tellimuse number, kes vastab kaebusele ja peab sellega seotud kirjavahetust,
  2. probleemi kirjeldus ja Tarbija identifitseerimisandmed.
 6. Juhul, kui garantiikaebus on seotud Kaubaga, on Tarbija kohustatud Müüja pretensiooni läbivaatamiseks tarnima või saatma nõutud Kauba Evaline'i aadressile Evaline'i kulul.
 7. Evaline tunnustab kaebusi, mis tulenevad:
  1. garantii 30 päeva jooksul alates teatamise kuupäevast,
  2. garantii olemasolu korral garantiitingimustes määratud aja jooksul.
 8. Pärast seda, kui klient on esitanud garantii alusel nõude, teavitab Evaline klienti garantii alusel esitatud nõude lahendamisest 30 kalendripäeva jooksul alates nõude esitamise kuupäevast.
 9. Evaline teavitab tarbijat e-posti teel garantii korras saadud kaebuse lahendamise viisist.
 10. Juhul, kui garantiipretensioon on seotud Kaubaga, mis pärast pretensiooni tunnustamist kuulub Tarbijale saatmisele, toimetab Evaline Kauba üle või saadab Tarbija aadressile.
 11. Garantiikaebusega seotud rahaliste vahendite tagastamine toimub algse makseviisi abil, mida tarbija kasutas ostu ajal.
 12. Garantiiõiguse kohaldamine on välistatud klientidele, kes ei ole tarbijad.

 

22. JAGU - KAEBUSTE KOHTUVÄLINE MENETLEMINE JA NÕUETE UURIMINE

 1. Tarbijal on kaebuste käsitlemiseks ja nõuete esitamiseks võimalus kasutada järgmisi kohtuväliseid vahendeid:
  1. sõlmitud müügilepingust tuleneva vaidluse lahendamise taotluse esitamine kaubandusinspektsiooni juures tegutsevale alalisele rahumeelsele tarbijakohtule, mille aadressi saab oma pädevuse tõttu kindlaks määrata konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidi kaudu, mida hoitakse aadressil https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. vahendusmenetluse algatamise taotluse esitamine tarbija ja müüja vahelise vaidluse rahumeelseks lahendamiseks kaubandusinspektsiooni piirkondlikule inspektorile, kelle aadressi saab tema pädevuse tõttu kindlaks määrata konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidi kaudu, mida hoitakse aadressil https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. piirkondliku või munitsipaaltarbijaombudsmani või ühiskondliku organisatsiooni abi kasutamine, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse,
  4. kaebuse esitamine ELi internetipõhise internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav aadressil URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise süsteemi kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ.
 2. Üksikasjalikku teavet kaebuste ja nõuete kohtuvälise käsitlemise korra ning nendele menetlustele juurdepääsu eeskirjade kohta võib leida lõikes 1 loetletud üksuste kontoritest ja veebisaitidelt.
 3. Loetelu üksustest ja asutustest, kes täidavad tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega seotud ülesandeid, ning üksikasjaliku teabe selle kohta leiate konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidilt, mis on kättesaadav aadressil https://www.uokik.gov.pl

 

23. JAGU - LEPINGUST TAGANEMINE

 1. Käesolevas artiklis sisalduvaid sätteid tarbijate taganemisõiguse kohta kohaldatakse füüsilise isiku suhtes, kes sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema majandustegevusega, kui lepingu sisust järeldub, et sellel ei ole isiku kutsealast iseloomu, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse objektist, tehakse kättesaadavaks keskregistri sätete ja majandustegevuse andmete alusel.
 2. Tarbija võib 30 päeva jooksul lepingutest, sealhulgas müügilepingust, ilma põhjendusi esitamata taganeda, vastavalt eeskirjadele lisatud lepingust taganemise juhendi sisus esitatud normidele.
 3. Lepingust taganemise õigust ei anta tarbijale muu hulgas seoses sellise tagastamata kauba müügilepinguga, mis on toodetud tarbija spetsifikatsioonide kohaselt või mis on mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks.
 4. Muudel juhtudel võib Tarbija lepingust taganeda, esitades Müüjale taganemisavalduse. Avalduse võib teha vormil, mille näidis on lisatud määrustele.
 5. Tarbija on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil ta on lepingust taganenud, tagastama kauba Müüjale või andma selle üle Müüja volitatud isikule. Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui kaup tagastatakse enne tähtaja lõppemist. Seda sätet ei kohaldata, kui Müüja pakkus välja, et ta võtab kauba ise vastu.
 6. Tarbija vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest, mis ületab vajaliku kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
 7. Lepingust taganemise korral loetakse see sõlmimata jäetuks. Kui Tarbija on teinud lepingust taganemise avalduse enne, kui Müüja tema pakkumise vastu võttis, kaotab pakkumine kehtivuse.

 

24. JAGU - LÕPPSÄTTED

 1. Suurtähtedega kirjutatud mõistete tähendus on selgitatud määrustes kasutatud mõisteid kirjeldavas osas.
 2. Müüja ei vastuta:
  1. vääramatust jõust tingitud katkestused poe nõuetekohases toimimises ja teenuste ebaõige osutamises klientide suhtes, kes ei ole Tarbijad,
  2. katkestused poe nõuetekohases toimimises ja teenuste ebaõige osutamine mittetarbijast klientidele, mis on põhjustatud tehnilistest toimingutest või põhjusest, mis on tingitud üksustest, mille kaudu müüja teenuseid osutab,
  3. kasu, mida kaotavad kliendid, kes ei ole tarbijad.
 3. Kui müüja ja kliendi, kes ei ole tarbija või tarbija, kes ei ela Poola Vabariigi territooriumil, vahelist vaidlust ei ole võimalik rahumeelselt lahendada asjaoludel, mis võimaldavad sellist võimalust selle riigi siseriikliku õiguse sätete kohaselt, määratakse müüja registrijärgse asukoha järgi pädev kohus, kes on pädev vaidlust lahendama.
 4. Klientide suhtes, kes ei ole tarbijad, või tarbijate suhtes, kes ei ela Poola Vabariigi territooriumil, kui nende siseriiklikud õigusnormid sellist võimalust lubavad, kohaldatakse müüjaga sõlmitud lepingu täitmisel ja sellega seotud vaidluste lahendamisel kohaldatava õigusena Poola Vabariigi õigust.
 5. Tingimuste sätete eesmärk ei ole välistada ega piirata tarbijast kliendi õigusi, mis tulenevad kohaliku tavaõiguse sätetest.
 6. Kui Müüjaga sõlmitud lepingud on vastuolus tarbija riigi tavaõiguse sätetega, kohaldatakse neid sätteid.
 7. Juhul, kui tingimuste sätted osutuvad kehtetuks või ebatõhusaks, ei mõjuta see asjaolu tingimuste ülejäänud sätete kehtivust ja tõhusust. Kehtetute või ebatõhusate sätete asemel kohaldatakse standardit, mis vastab sellele, milles pooled on kokku leppinud või milles nad oleksid kokku leppinud, kui nad oleksid sellise sätte tingimustesse lisanud.25. JAGU - MÄÄRUSTES KASUTATUD MÕISTED

Tööpäevad on tööpäevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
Kohaletoimetamine on Kauba Kliendi määratud sihtkohta toimetamise protsess, mis toimub Vedaja kaudu.
Klient on füüsiline isik tingimusel, et tal on täielik õigusvõime või piiratud teovõime üldkohaldatava õigusega reguleeritud juhtudel või tingimusel, et tal on seadusliku esindaja nõusolek, samuti juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniline üksus, millele üldiselt kohaldatav õigus annab õigusvõime, kes sõlmib Müüjaga lepingu Teenuste osutamiseks.
Kliendikonto on paneel, mis võimaldab hallata kliendi tellimusi poe kaudu, tingimusel et see on registreeritud ja sisse logitud. Tarbija on füüsilisest isikust Klient, kes sõlmib lepingu eesmärgil, mis ei ole otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.
Ostukorv on poe funktsioon, mis võimaldab Kliendil täita Kaupade tellimusi.
Vedaja on üksus, mis osutab kaupade kohaletoimetamise teenuseid koostöös Müüjaga.
Eeskirjad on need lepingutingimused, mille objektiks on teenuste osutamine müüja poolt klientidele elektrooniliselt poe kaudu.
Pood on e-pood, mida haldab Müüja.
Müüja on Evaline oma registreeritud aadressiga Varssavis (02-306) aadressil ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola, mis on kantud riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse KRS-numbri all: 0000925734, NIP: 6793224707 ja REGON: 520133721, mis on poe teenusepakkuja, administraator ja omanik. Müüjaga saab ühendust e-posti aadressil: info@evalinegroup.com
Müük on Müüja poolt Kliendile osutatav Kauba müügi teenus, mille esemeks on Müüja kohustus anda Kauba omandiõigus Kliendile üle ja vabastada ning Kliendi kohustus võtta Kaup ja tasuda Müüjale määratud hind. Kaup on asi, mille müüja esitab poe piirkonnas müügiks.
Teenus on Müüja poolt Kliendile osutatav teenus, mis põhineb poolte vahel Poe vahendusel sõlmitud lepingul. Lepingu sõlmimine toimub organiseeritud süsteemi raames, mille kohaselt sõlmitakse leping sidevahendi teel, ilma poolte samaaegse füüsilise kohalolekuta.

 

JAOTIS 26 - KONTAKTANDMED
Küsimused teenusetingimuste kohta tuleks saata meile aadressil support@EvalineGroup.com

Juriidiline nimi: Evaline Sp. z o. o.
Telefoninumber: +48732106717
E-post: support@evalinegroup.com
Füüsiline aadress: Evaline, ul. Zamknięta 10/1.6, 30-554 KRAKOW, Poola
VAT number: PL6793224707
KRS: 0000925734
NIP: 6793224707
REGON: 520133721


27. JAGU - TEAVE ÕIGUSE KASUTAMISE KOHTA

TÜHISTAMISE

JUHENDID LEPINGUST TAGANEMISE KOHTA
Käesolevate juhiste sätteid tarbija taganemisõiguse kohta kohaldatakse füüsilise isiku suhtes, kes sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema äritegevusega, kui lepingu sisust selgub, et see ei ole selle isiku jaoks kutsealane, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse valdkonnast, mis on tehtud kättesaadavaks keskregistris ja ettevõtlustegevuse kohta käiva teabe
sätete alusel.
Tarbijana on teil õigus meie kaupluses sõlmitud lepingust taganeda 30 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata, kui jaotises "taganemisõiguse välistamine" osutatud juhtudel ei ole teisiti. Taganemisperiood lõpeb 30 päeva möödumisel:

 1. mille puhul te võtsite asja oma valdusse või kus kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kelle olete määranud, võttis asja oma valdusse - lepingu puhul, mis kohustab teid asja omandiõigust üle andma (nt müügileping, üleandmisleping või töövõtuleping, mis on vallasasi),
 2. lepingu sõlmimine - teenuslepingute puhul.

Taganemisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui saadate meile enne taganemisperioodi lõppu teabe oma taganemisõiguse kasutamise kohta.
Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola, e-post: support@evalinegroup.com, oma otsusest lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (näiteks posti või e-postiga saadetud kiri).
Lepingust taganemisel võite kasutada lepingu taganemise näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Vormi näidisvorm on lisatud poe elektrooniliste teenuste osutamise tingimustele.

TAGANEMISE SEISUKORD
Lepingust taganemise korral tagastame teile viivitamata ja igal juhul hiljemalt 30 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitatakse teie otsusest kasutada oma õigust lepingust taganeda, kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kaupade kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad teie valitud tarneviisist, mis ei ole meie poolt pakutav kõige odavam tavaline tarneviis).
Me tagastame teie makse, kasutades sama maksevahendit, mida kasutasite algse tehingu puhul, välja arvatud juhul, kui olete selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei kannata te tagastamisega seoses mingeid tasusid. Me võime tagastamist tagasi hoida seni, kuni me saame toote kätte või kuni te esitate meile tagastamistõendi, olenevalt sellest, kumb toimub varem.
Kui olete saanud lepingu raames toote, siis palun saatke see meile tagasi või andke see meile üle aadressil Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola, viivitamata ja igal juhul hiljemalt 30 päeva jooksul alates päevast, mil te teatasite meile oma lepingust taganemisest. Tähtaeg on täidetud, kui te saadate kauba tagasi enne 30-päevase tähtaja möödumist.
Palun arvestage, et te peate kandma kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Nende kulude suurus on hinnanguliselt maksimaalselt umbes 25,00 PLN.
Te vastutate ainult asja väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb asja kasutamisest muul viisil kui see, mis oli vajalik asja olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

TAGANEMISÕIGUSE VÄLISTAMINE
Väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust või kauglepingust taganemise õigust ei kohaldata tarbijate suhtes seoses lepingutega, mille täitmise objektiks on ümberarvutamata toode, mis on toodetud tarbija spetsifikatsioonide kohaselt või mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks.

TAGANEMISVORM
(See vorm tuleb täita ja tagastada ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)
Adressaat: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola | support@evalinegroup.com.
Käesolevaga teatan(*) oma taganemisest(*) järgmiste kaupade müügilepingust(*)/ järgmiste teenuste osutamisest(*):
Lepingu sõlmimise(*)/ vastuvõtmise(*) kuupäev:
Nimi:
Aadress:
Pealkiri:
(ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal)
Kuupäev:
(*) Vajadusel kustutada.

VAIDLUSVORM
(Seda vormi saab täita ja tagastada, kui soovite esitada garantiinõude) Adressaat: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola
Kliendi ees- või perekonnanimi:
Kliendi aadress:
Kliendi telefoninumber:
Kliendi e-posti aadress (märkige "X"):
Märkige kontaktandmed, mida kasutatakse kaebusele vastamiseks ja sellega seotud kirjavahetuse pidamiseks: ___ postiaadress:
___ e-posti aadress:
Kaebus puudutab (märkige "X"):
___ kauba müügileping ___ päev:
___ muu teenuse osutamise leping:
___ muu:
Kaebuse põhjuse kindlaksmääramise kuupäev:
Probleemi kirjeldus:
Pretensioonitaotlus (märkige "X"):

___ kauba või teenuse puuduse kõrvaldamine
___ kauba asendamine puudusteta kaubaga
___kauba hinna alandamine
___ tagasivõtmine
Müüja teatab, et:
kaubale võib kehtida tootja või edasimüüja garantii. Sellisel juhul on kliendil õigus nõuda kaupa, kasutades garantiist tulenevaid õigusi, esitades kaebuse garantii andjale. Garandile kaebuse esitamine võib toimuda Müüja kaudu või otse garantii andjale. Klient võib teostada garantiiõigusi kauba füüsiliste puuduste korral sõltumatult mis tahes garantiiõigustest.
Esitaja allkiri: